Novemberforum 2017

Välkommen till Forum XYZ, den nya mötesplatsen för dansarrangörer i Gävleborg, Västernorrland och Jämtland. Den 17-18 november träffas vi på Furuparken i Östersund för ett första forum med arrangören och arrangörens perspektiv i fokus och med den konkreta målsättningen att framförallt lära känna varandra.

Via inspirerande föreläsningar, livliga diskussionsstunder, kreativa gruppaktiviteter och gemensamma festligheter tar vi viktiga steg mot stärkt samhörighetskänsla och ökad konkret samverkan i stort och smått. Såväl fredag som lördag kväll dansar vi därtill loss på mysiga Furuparken där såväl väletablerade som nytända och pinfärska band står för musiken under två kvällars sann dansfrossa.DanshelgenArrangörsforumet
 

Helgens program

Fredag kväll klockan 18 inleds forumhelgen med gemensam middag under enklare former i sällskap av Jannez och Expanders, varefter dansen tar sin början klockan 20 och pågår intill 02.

Lördag klockan 10 tar stora forumdagen sin början och vi växlar föreläsningar med diskussioner och kreativa gruppaktiviteter intill klockan 16, med avbrott för lunch mellan 12 och 13 samt nödvändiga kaffepauser. Vid 17:30 står så upptakt till middag med förstklassig underhållning och från klockan 20 spelar Date, Kindbergs och Shine upp till dans, även denna kväll intill 02.

Ett mer detaljerat program kommer att ta form och publiceras här allteftersom de exakta programpunkterna faller på plats.
 

Ämnen på agendan

Ämnen som på det ena eller det andra sättet kommer att beröras är med största sannolikhet bland annat följande:

  • Programsamverkan – hur vi samsas om datum
  • Marknadsföring – kanaler, taktik, samverkan
  • Arrangörens roll – utan arrangörer ingen dans
  • Att bygga en större och stabilare publikbas
  • Prissättning – det är dags att uppvärdera dansen
  • Nya band – knepen för att skapa nya starka kort
  • Risk och chans – lönsamhet kräver rimliga avtal
  • Solskenshistorier – berättelser att inspireras av
  • Forum XYZ härnäst – det blir vad vi gör det till

Hur forumtiden exakt kommer att disponeras är dock en öppen fråga som ni mer än gärna får påverka genom att framföra förslag och önskemål.
 

Kostnader – vad ingår?

För hela forumhelgen inklusive mat, dans och underhållning betalar varje deltagare 750:-, för den som inte har möjlighet att dyka upp på fredagen är priset 500:- för endast lördagen.
 

Anmälan

Till forumet inbjuds representanter från aktiva dansarrangörer i Gävleborg, Västernorrland och Jämtland. Anmälan, tips kring boende och övriga frågor ställs till Lina på lina@lejonsson.com eller 070-734 08 78. Ett riktmärke är max två representanter från en och samma arrangör. Vi vill ha er anmälan senast fredag 27/10, tidigare anmälan uppskattas dock givetvis då det underlättar planering. Hör gärna av er med förslag, frågor och önskemål, på så sätt kan vi planera forumet för att bli så givande som möjligt för alla deltagare.